Chức năng

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CỦA KHOA

Bộ môn
Điện Công Nghiệp
Bộ môn
Kỹ thuật Điện - Điện tử
Bộ môn
Cơ điện tử & Tự động hóa

Trực tiếp quản lý toàn diện quá trình tổ chức

Phục vụ đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn

Nhiệm vụ chung thuộc khoa theo phân cấp

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo hướng phát triển

Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động khoa học

Hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh

Khoa Điện - Điện tử

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo

Thầy TẠ MINH CƯỜNG

TRƯỞNG KHOA

Tin Tức & Sự Kiện

THÔNG TIN

MỘT SỐ VIDEO VỀ KHOA ĐIỆN –  ĐIỆN TỬ 

Đơn vị đồng hành với khoa