Tạo bài viết 1 để test thử

Nhằm không ngừng đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy học, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2021-2022. Tất cả sinh viên […]