BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ & TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ môn Cơ điện tử & Tự động hóa trực thuộc Khoa Điện – Điện tử , Cao Đẳng Lý Tự Trọng  Tp. HCM. Bộ Môn phụ trách các môn học chuyên ngành về Cơ điện tử, Điều khiển và tự động hóa cho sinh viên bao gồm: Vi xử lý, Lập trình ứng dung PLC, Tự động hóa quá trình công nghệ ngành điện, KT điều khiển tự động,  , Hệ thống khí nén – thủy lực, Lập trình hướng đối tượng, Kỹ thuật robot, Kỹ thuật Cơ điện tử…

Ngoài giảng dạy lý thuyết, Bộ môn còn quản lý 8 Xưởng thực hành bao gồm: TH Vi xử lý, TH PLC, TH Tự động hóa, TH Scada1, TH Điện-Khí nén… với các trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện của sinh viên

Tổ Cơ Điện tử và Tự Động Hóa
TT
Mã phòng
Tên phòng
GV quản lý 
1
G1.3-2
TH Vi xử lý
Trần Giang Nam
2
G1.3-3
TH PLC 
Lê Tiến Đạt
3
G1.3-4
TH Tự động hóa
Trần Nguyên Bảo Trân
4
G1.3-5
TH Scada1
Đặng Đức Minh 
5
G1.3-6
TH Scada2
Huỳnh Ngọc Mai
6
G1.3-11
TH Điện-Khí nén
Nguyễn Thị Tố Nga
7
G1.3-12
TH Điện tử viễn thông
Ngô Phong Cường
8
G1.3-13
TH KT xung-số
Nguyễn Minh Đức
Mô Hình Thực hành Hệ thống Cơ điện tử
Mô Hình Thực hành PLC S7-1200
Mô Hình Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ

Đội ngũ Giảng viên của Bộ môn có 12 Thạc sĩ và 3 giảng viên hiên đang học các lớp cao học, được đào tạo từ các trường uy tín trong và ngoài nước.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ & TỰ ĐỘNG HÓA

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Ngô Phong Cường Thạc sĩ Giảng viên
2 Lê Tiến Đạt Thạc sĩ Giảng viên
3 Nguyễn Minh Đức Thạc sĩ Giảng viên
4 Mạnh Lê Hoàn Thạc sĩ Giảng viên
5 Huỳnh Ngọc Mai Thạc sĩ Phó trưởng khoa  
6 Đặng Đức Minh Thạc sĩ Giảng viên
7 Trần Giang Nam Thạc sĩ Giảng viên
8 Nguyễn Thị Tố Nga Thạc sĩ Giảng viên
9 Trần Nguyên Bảo Trân Thạc sĩ Trưởng bộ môn

Bên cạnh công tác giảng dạy, đội ngũ Giảng viên của Bộ môn đã tham gia vào các công tác nghiên cứu Khoa học của trường, cấp bộ và đã có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí Quốc tế uy tín cũng như tạp chí trong nước và các hội thảo Khoa học về các lĩnh vực: Hệ thống điện, điều khiển tối ưu, quản lý giáo dục…