PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN TRONG BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

(Nhiệm kỳ 2022 – 2025)

I. Danh sách ban chấp hành (BCH)

TTHọ và tênChức vụGhi chú
1Huỳnh Minh HảiHội trưởng 
2Nguyễn Văn YênPhó hội trưởng 
3Vũ Hạnh ChiêuThư ký, thủ quỹ 
4Phan Tấn ĐịnhỦy viên 
5Phạm Thanh NguyênỦy viên 
6Trần Khắc Uy VũỦy viên 

II. Phân công nhiệm vụ thành viên trong BCH

 1. Ông Huỳnh Minh Hải
 • Phụ trách chung;
 • Phối hợp với BCH để xây dựng chương trình, hành động của Hội trong nhiệm kỳ; kế hoạch thực hiện từng năm;
 • Tư vấn, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và ý tưởng khởi nghiệp cho sinh viên; các công trình nghiên cứu khoa học của Khoa;
 • Kết nối các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp với khoa và nhà trường;
 • Vận động cựu sinh viên, doanh nghiệp tài trợ tài chính để thực hiện các hoạt động của Hội;
 • Triệu tập các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của BCH.
 1. Ông Nguyễn Văn Yên
 • Phụ trách chuyên môn kỹ thuật; phối hợp với trung tâm dữ liệu trường, ban quản lý web của khoa, đoàn thanh niên khoa để thực hiện truyền thông các hoạt động của Hội thông qua nền tảng web, mail, face book, zalo…;
 • Kết nối sinh viên đang học với Hội cựu sinh viên thông qua các hoạt động của hội: Tư vấn nghề nghiệp cho tân sinh viên; giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong lãnh vực chuyên môn giữa cựu sinh viên với sinh viên đang học tại khoa; phát học bổng sinh viên hoàn cảnh khó khăn hiếu học.
 • Phối hợp với BCH, cựu sinh, doanh nghiệp góp ý cho chương trình đào tạo, trang thiết bị thí nghiệm, thực tập tại khoa;
 • Vận động, kết nối sinh viên đã ra trường tham gia Hội;
 • Kết nối các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp với khoa và nhà trường;
 • Vận động cựu sinh viên, doanh nghiệp tài trợ tài chính để thực hiện các hoạt động của Hội.
 1. Bà Vũ Hạnh Chiêu
 • Thư ký; lưu trữ dữ liệu;
 • Thủ quỹ; báo cáo chi tiết thu, chi tài chính của Hội theo quý, năm, nhiệm kỳ;
 • Vận động, kết nối sinh viên đã ra trường tham gia Hội;
 • Vận động cựu sinh viên, doanh nghiệp tài trợ tài chính để thực hiện các hoạt động của Hội.
 1. Ông Phan Tấn Định
 • Phụ trách tài chính của Hội, giám sát thu, chi tài chính của Hội, báo cáo thu chi tài chính theo năm và nhiệm kỳ;
 • Giới thiệu sinh viên thực tập doanh nghiệp (nếu Khoa có yêu cầu);
 • Hỗ trợ phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên, Hội;
 • Vận động, kết nối sinh viên đã ra trường tham gia Hội;
 • Vận động cựu sinh viên, doanh nghiệp tài trợ tài chính để thực hiện các hoạt động của Hội.
 1. Ông Phạm Thanh Nguyên
 • Phụ trách Ban hội viên;
 • Kết nối với doanh nghiệp để hỗ trợ sinh viên tham quan, giao lưu doanh nghiệp;
 • Giới thiệu sinh viên thực tập doanh nghiệp (nếu Khoa có yêu cầu);
 • Hỗ trợ phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên, Hội, phát vé xe cho sinh viên về quê dịp tết Nguyên Đán;
 • Vận động, kết nối sinh viên đã ra trường tham gia Hội;
 • Vận động cựu sinh viên, doanh nghiệp tài trợ tài chính để thực hiện các hoạt động của Hội.
 1. Ông Trần Khắc Uy Vũ
 • Kết nối với doanh nghiệp để hỗ trợ sinh viên tham quan, giao lưu doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ báo cáo chuyên đề chuyên môn cho sinh viên đang học tại khoa;
 • Vận động, kết nối sinh viên đã ra trường tham gia Hội;
 • Vận động cựu sinh viên, doanh nghiệp tài trợ tài chính để thực hiện các hoạt động của Hội.

 

III. Danh sách Ban cố vấn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Tạ Minh Cường

Trưởng ban

 

2

Phạm Minh Nghĩa

Phó ban

 

3

Nguyễn Văn Thành

Ủy viên