Loading Events

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hình thành văn hóa Nhà trường với các giá trị cốt lõi: Nhân văn, sáng tạo, phát triển, bền vững…

Days
Hours
Minutes
Seconds
 • Start Time
  December 22 - 8:00 am
 • End Time
  December 22 - 5:00 pm
 • Phone
  595-545-8575
 • Email
  info@yourmail.com
 • Organizer
  Barney Stinson