Đăng ký thực tập doanh nghiệp năm học 2021-2022

Nhằm giúp cho sinh viên tiếp cận kiến thức thực tế cũng như nâng cao trình độ chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp khóa học, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng kính mời Quý Doanh nghiệp, Quý Thầy Cô phối hợp thực hiện chương trình “Đăng ký đề tài tốt nghiệp” cho sinh viên năm 3. Các hình thức tốt nghiệp: Thực tập tốt nghiệp: 5 tín chỉ tích lũy (Hướng dẫn thực hiện: Giảng viên + đại diện Doanh nghiệp) Đồ án tốt nghiệp: 6 tín chỉ tích lũy (Hướng dẫn thực hiện: Giảng viên) Thực tập dự án tốt nghiệp: 6 tín chỉ tích lũy (Hướng dẫn thực hiện: Giảng viên + đại diện Doanh nghiệp) Thời lượng tham gia các hình thức tốt nghiệp: 6 thán