BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Giảng viên bộ môn Kỹ thuật Điện- Điện tử

Bộ môn Kỹ thuật Điện – Điện tử trực thuộc Khoa Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM. Bộ môn phụ trách các chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử: Mạch điện, An toàn điện, An toàn lao động, Điện tử cơ bản, Thực hành điện tử, Thực hành đo lường, Thực hành đo lường và cảm biến, Thực hành Vẽ điện, Thực hành Vẽ điện tử, Điện tử công nghiệp, Thực hành Điện tử công nghiệp, Thực hiện sửa chữa phần điện máy CNC…

 

Đội ngũ Giảng viên của Bộ môn có 05 Thạc sĩ và 5 giảng viên đang học các lớp cao học, được đào tạo từ các trường uy tín trong và ngoài nước.

Bên cạnh công ty giảng dạy, đội ngũ Giảng viên của Bộ đã tham gia vào các nghiên cứu sinh Khoa học của trường, đã có bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành uy tín cũng như tạp chí trong nước và các ngành hội thảo khoa học về các lĩnh vực: Điện tử, Cơ điện tử, Tự động hóa …

Danh sách GV Tổ Kỹ thuật Điện – Điện tử

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

1

Vũ Hạnh Chiêu

Thạc sĩ

Giảng viên

2

Tạ Minh Cường

Thạc sĩ

Trưởng khoa

3

Võ Cường

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

4

Nguyễn Hồng Đức

Kỹ sư

Giảng viên

5

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Kỹ sư

Giảng viên

6

Tăng Cẩm Huê

Kỹ sư

Giảng viên

7

Nguyễn Trần Thanh Nhàn

Kỹ sư

Giảng viên

 8

Trần Công Tiến

Kỹ sư

Giảng viên

9

Trần Hiếu Trinh

Kỹ sư

Giảng viên

10

Phan Thanh Hoàng

Thạc sĩ

Giảng viên

11

Cao Văn Tuấn

Thạc sĩ

Giảng viên

Ngoài giảng dạy lý thuyết, Bộ môn còn quản lý 8 Xưởng thực hành bao gồm: Thực hành Điện tử căn bản, Thực hành đo lường, Thực hành đo lường và cảm biến, Thực hành Vẽ điện, Thực hành Vẽ điện tử , Thực hành điện tử, Thực hành sửa chữa các phần điện của máy CNC… với các thiết bị trang hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện của sinh viên

Danh sách phòng và giáo viên quản lý trang Tổ Kỹ thuật Điện – Điện tử

Tổ Kỹ thuật Điện – Điện tử

TT

Room code

Room name

GV quản lý

1

G1.2-3

Cơ bản điện tử TH 1

Trần Công Tiến

2

G1.2-4

TH điện tử 2

Nguyễn Hồng Đức

3

G1.2-10

TH đo lường cảm biến

Trần Hiếu Trinh

4

G1.3-8

Công suất điện tử TH

Tăng Cẩm Huê

5

G1.3-15

TH Điện tử công nghiệp

Cao Văn Tuấn

6

G1.3-16

Máy tính TH

Võ Cường

7

G1.1-15

TH Điện máy CNC

Võ Cường