DANH MỤC GIÁO TRÌNH KHOA  ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

STT
GIÁO TRÌNH
1
Mạch điện
2
An toàn lao động
3
An toàn điện
4
Điện tử cơ bản
5
Điện tử công suất
6
Điện tử công nghiệp
7
Điện tử tương tự
8
Khí cụ điện
9
Máy điện
10
Trang bị điện
11
Cung cấp điện
12
Kỹ thuật lắp đặt điện
13
Quản lý tòa nhà BMS
14
Điện công nghiệp
15
Tính toán và sửa chữa máy điện
16
Kỹ thuật chiếu sáng
17
Truyền động điện và ứng dụng
18
Kỹ thuật số
19
Vi xử lý
20
Lập trình PLC
21
Kỹ thuật robot
22
Kỹ thuật  thuỷ lực -khí nén
23
Kỹ thuật Cơ điện tử
24
Tự động hóa quá trình công nghệ
25
Năng lượng tái tạo
26
Bảo vệ môi trường & sử dụng năng lượng hiệu quả
27
Thực hành Điện tử cơ bản
28
Thực hành Đo lường và cảm biến
29
TH Vẽ điện
30
Thực hành Điện tử Công nghiệp
31
Thực hành Điện cơ bản
32
Thực hành Trang bị điện
33
TH Cung cấp điện
34
Thực hành máy điện
35
TH Điện công nghiệp
36
Thực hành Kỹ thuật số
37
Thực hành Vi xử lý
38
Thực hành Lập trình PLC
39
Thực hành SCADA
40
Thực hành Lập trình hướng đối tượng
41
Thực hành Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử
42
Thực hành Tháo lắp các cụm máy công cụ – CNC
43
Thực hành Gia công cơ khí trên máy công cụ – CNC
44
Thực hành Kỹ thuật robot
45
Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ