Nhằm không ngừng đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy học, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2021-2022. Tất cả sinh viên phải thực hiện khảo sát, đóng góp ý kiến tại cổng thông tin sinh viên từ hôm nay (08/11/2021). 


Những ý kiến đóng góp thiết thực của sinh viên sẽ là căn cứ quan trọng để Nhà trường điều chỉnh kịp thời và nâng cao chất lượng đào tạo

 
Hoạt động khảo sát này được triển khai định kỳ hàng năm nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện. Cụ thể, đợt khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong Học kỳ 1A năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu từ ngày 08/11/2021.
Tất cả sinh viên phải thực hiện khảo sát, đóng góp ý kiến như là căn cứ quan trọng để Ban Giám hiệu và Lãnh đạo Nhà trường điều chỉnh kịp thời, cải tiến và ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy trong Trường. Sinh viên không thực hiện khảo sát sẽ không được xem điểm thi kết thúc học phần.

Leave a Comment