NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Trong những năm gần đây khoa Điện – Điện tử luôn là một trong những khoa tiêu biểu của Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho thị trường lao động thành phố. Qua quá trình hoạt động lâu dài, khoa Điện – Điện tử đã đúc kết được nhiều kiến thức kinh nghiệm có giá trị cũng như khẳng định vị thế trong tổ chức đào tạo, có bước chuyển mình mạnh mẽ trong định hướng, phương pháp giảng dạy, xây dựng và phát triển cả về chuyên môn lẫn cơ sở vật chất cho đến chất lượng đào tạo. Khoa đã tích cực mở rộng xây dựng mối quan hệ cũng như liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, các đơn vị trong lĩnh vực ngành điện, điện tử và tự động hóa. Điều đó khẳng định qua kết quả 100% sinh viên khoa Điện – Điện tử ra trường có việc làm, tạo được uy tín với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hàng năm, khoa Điện – Điện tử luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác nghiên cứu khoa học với các đề tài khoa học cấp trường tiêu biểu trong các năm gần đây như:

Thi công mô hình xe điện dùng năng lượng mặt trời

Chủ nhiệm đề tài:      Phạm Hữu Lộc.

Thành viên tham gia: Châu Văn Bảo, Lâm Viết Dũng, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Khắc Huy.

Thi công máy triết rót đóng nắp tự động

Chủ nhiệm đề tài:      Lâm Viết Dũng

Thành viên tham gia: Lê Viết Đạt, Huỳnh Ngọc Mai.

Nhận giải trong Hội thi thiết bị tự làm toàn quốc
Thi công mô hình phân loại sản phẩm dùng PLC Mitsubishi.

Chủ nhiệm đề tài:      Châu Văn Bảo.

Thành viên tham gia: Tạ Minh Cường Nguyễn Minh Đức Cường, Quách Minh Thử.

Thi công mô hình trạm vận chuyển vật liệu

Chủ nhiệm đề tài:      Châu Văn Bảo.

Thành viên tham gia: Tạ Minh Cường Nguyễn Minh Đức Cường, Cao Văn Tuấn

Gới thiệu cho doanh nghiệp tham quan một số NCKH của khoa
Thi công mô hình tủ ATS

Chủ nhiệm đề tài:      Tạ Minh Cường

Thành viên tham gia: Quách Minh Thử. Trần Nam Anh

Tủ thực tập sửa chữa bảo trì máy phay CNC

Chủ nhiệm đề tài:      Nguyễn Minh Đức

Thành viên tham gia: Tạ Minh Cường

Thi thiết bị tự làm toàn quốc
Tiếp tục thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu mới
Ngoài ra, để nâng cao chất lượng dạy và học khoa Điện – Điện tử thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa với các chủ đề:
  • Đào tạo chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  • Nâng cao hiệu quả giảng dạy trực tuyến Khoa Điện – Điện tử.

  • Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên khoa điện – điện tử trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo ở nhà trường thông minh dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trong nhiều năm liền, khoa Điện – Điện tử được công nhận Tập thể lao động xuất sắc, nhiều giảng viên đạt các danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, khen thưởng các cấp:
  • Năm 2016 đạt giải 01 nhất kỳ Thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc

  • Năm 2019 đạt giải 02 nhất kỳ Thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc