Tổng kết học kỳ 2 năm học 2020-2021

Trân trọng mời Quý Thầy/Cô dự buổi họp Khoa CNTT vào lúc 10 giờ, sáng thứ bảy ngày 30-8-2021 tại văn phòng Khoa CNTT, để trao đổi về kết quả công việc học kỳ 2 năm học 2020- 2021 đồng thời định hướng công tác năm học 2021 – 2022.