Thông báo hỗ trợ giới thiệu công ty thực tập

KHOA CNTT THÔNG BÁO KHẨN Đối với Sinh viên ngành CNTT/ ATTT thuộc Khoa CNTT và Sinh viên ngành CNTT thuộc Viện Công nghệ Việt Nhật có đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp tại học kỳ 2 năm học…